Ανακοινώσεις

21/05/2024: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
18/10/2023: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΑΣΗ Δ1΄ - ΚΤΙΡΙΑ 1,13 & ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Β΄)"
22/09/2023: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ"
15/05/2023: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025
13/04/2023: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
12/04/2023: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
02/12/2021: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
05/11/2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
04/11/2021: 1η ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και 1ο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ"
04/11/2021: Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης
01/11/2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
22/10/2021: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Δίκτυο Μονοπατιών - Πεζοπορικών διαδρομών και θέσεων υπαίθριας αναψυχής στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής
12/10/2021: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ
20/09/2021: Ανάρτηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ»
03/09/2021: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
03/12/2020: Διαγωνισμός του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"
30/09/2020: Επικαιροποίηση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: "Κτιριακές εγκαταστάσεις Τµήµατος Ιατρικής του ΔΠΘ στην Παν/πολη Αλεξ/πολης (Φάση Δ2 - Κτίριο 11 & Τµήµα Περιβάλλοντος χώρου Β΄)
10/09/2020: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 20DIAB000012875 - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
30/07/2020: Aνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ)"
25/06/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΕΤΩΝ 2020 - 2021"
21/05/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ»

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google