Ανακοινώσεις

08/05/2014: Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση παραθύρων στις στέγες των φοιτητικών εστιών στην Παν/πολη Κομοτηνής
08/05/2014: Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μέτρησης θερμικής ενέργειας και απαγωγής θερμότητας στα κτίρια των φοιτητικών εστιών στην Παν/πολη Κομοτηνής
08/05/2014: Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασύρματης μεταφοράς ψηφιακών δεδομένων στο συγκρότημα των φοιτητικών εστιών-εστιατορίου στην Παν/πολη Κομοτηνής
01/07/2013: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
06/06/2013: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. - Β΄ΦΑΣΗ
26/02/2013: Νέα ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού.
09/01/2013: Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας άγονου διαγωνισμού έργο
02/11/2012: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
02/10/2012: Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου: "Εργασίες αποπεράτωσης του έργου Ανέγερση εργαστηρίων...
12/09/2012: Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου: "Εργασίες αποπεράτωσης του έργου Ανέγερση εργαστηρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.-Β΄ΦΑΣΗ"
30/09/2009: Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google