Επικαιροποίηση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: "Κτιριακές εγκαταστάσεις Τµήµατος Ιατρικής του ΔΠΘ στην Παν/πολη Αλεξ/πολης (Φάση Δ2 - Κτίριο 11 & Τµήµα Περιβάλλοντος χώρου Β΄)