Δομή-Πρόσωπα

Διευθυντής: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΛΕΝΗΣ
Τηλ.2531039252

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Προϊσταμένος: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΛΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Κτίριο Διοίκησης, Παν/πολη Κομοτηνής
Τηλ. 2531039252

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Προϊσταμένη: ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
Τηλ.2531039255

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Προϊστάμενος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τηλ. 2541079082

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Προϊστάμενος: ΤΣΙΠΙΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
Τηλ.2551030955

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Προϊστάμενος: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΜΟΥΡΤΑΚΙΔΗΣ
Τηλ.2531039293

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Προϊστάμενος: ΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ.2531039018