Δομή-Πρόσωπα

Διευθύντρια: ΒΑΤΣΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κτίριο Διοίκησης, Παν/πολη Κομοτηνής, Γραφείο 236γ

Τηλ.2531039246

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προϊσταμένη: ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΟΥ ΚΑΛΥΨΩ

Κτίριο Διοίκησης, Παν/πολη Κομοτηνής

Τηλ. 2531039245

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Προϊσταμένη: ΒΑΤΣΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

Πολ.Μηχανικός

Τηλ.2531039246

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Προϊστάμενος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μηχ.Μηχανικός

Τηλ. 2541079082

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Προϊστάμενος: ΗΛΙΑΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τηλ.2551030958

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Προϊστάμενος: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Κτίριο Διοίκησης, Παν/πολη Κομοτηνής Τηλ.2531039266

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Προϊστάμενος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Τηλ.2531039271-2531039225