ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ»Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΕΣΥ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
5. ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
6. ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
7. ΤΕΥΔ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.pdf


21-05-2020 (tglenis)