Γενικά

Στην ιστοσελίδα αυτή ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η Διεύθυνση αυτή είναι αρμόδια για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών, την εκτέλεση των τεχνικών έργων , και την συντήρηση των εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δ.Π.Θ.

Στην σχετική ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε περιγραφή της δομής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

Στις ψηφιακές εφαρμογές μπορείτε να ενημερωθείτε για τα έργα και τις μελέτες που υλοποιούνται αυτή την στιγμή στο ΔΠΘ, για τις προκηρύξεις διαγωνισμών, ενώ μπορείτε να περιηγηθείτε on-line στις τρείς Πανεπιστημιουπόλεις (Αλεξ/πολης, Κομοτηνής , Ξάνθης).