ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΣΔΙΤΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. espd-request-v2 ds.pdf
Ακολουθούν 0 αρχεία:
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. espd-request-v2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ.zip


08-05-2020 (tglenis)