Συνδέσεις

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: www.duth.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: www.tee.gr

Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων: www.tsmede.gr

Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών έργων www.sate.gr

Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων: www.pedmede.gr/

Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων: www.pedmiede.gr

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών: www.emdydas.gr/

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: www.ypexode.gr

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων: www.ggde.gr

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: www.hellaskps.gr/