ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


«Μελέτη σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας ΔΠΘ στην Πανεπιστημιούπολη Δραγάνας στην Αλεξ/πολη».


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 03 PROC DRAGANA.pdf.pdf


05-11-2021 (tglenis)