ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΕΤΩΝ 2020 - 2021"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20PROC006920196_fm signed.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20PROC006920925_fm signed.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΤΕΥΧΗ ΞΑΝΘΗΣ.zip
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. ΤΕΥΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.zip
Ακολουθούν 1 αρχεία:
5. ΤΕΥΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.zip
Ακολουθούν 1 αρχεία:
6. ΤΕΥΧΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.zip


25-06-2020 (tglenis)