Αρχείο ανακοινώσεων

03/12/2020: Διαγωνισμός του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"
30/09/2020: Επικαιροποίηση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: "Κτιριακές εγκαταστάσεις Τµήµατος Ιατρικής του ΔΠΘ στην Παν/πολη Αλεξ/πολης (Φάση Δ2 - Κτίριο 11 & Τµήµα Περιβάλλοντος χώρου Β΄)
10/09/2020: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 20DIAB000012875 - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
30/07/2020: Aνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ)"
25/06/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΕΤΩΝ 2020 - 2021"
21/05/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ»
08/05/2020: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΣΔΙΤ
03/04/2020: Αναστολή της προθεσμίας κάθε σταδίου όλων των δημόσιων συμβάσεων, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
04/09/2019: Συμπληρωματικά στοιχεία τού διαγωνισμού για την "ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"
03/09/2019: Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 1"
23/07/2019: Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"
28/06/2019: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ MΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - Α' ΦΑΣΗ"
15/05/2019: Μελέτη Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας
27/02/2019: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΕΤΟΥΣ 2019"
07/11/2018: Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση κτιρίων και υποδομών του Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα έτους 2019"
07/11/2018: Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη",
07/11/2018: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΜΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ",
18/07/2018: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΤΟΥΣ 2018"
06/06/2018: Διακήρυξη του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΕΤΩΝ 2018-19"
22/02/2018: Συμπληρωματικά στοιχεία (ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια-σχέδιο στατικών S002), για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών στην Παν/πολη Κομοτηνής"
21/02/2018: Συμπληρωματικά στοιχεία (αρχιτεκτονικά - ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια), για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών στην Παν/πολη Κομοτηνής"
13/02/2018: Συμπληρωματικά στοιχεία για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών στην Παν/πολη Κομοτηνής"
12/02/2018: Διακήρυξη του έργου "Κτιριακές εγκαταστάσεις Τμήματος Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ στην Παν/πολη Αλεξ/πολης (Φάση Δ1 - κτίρια 1,13 & Τμήμα περιβάλλοντος χώρου Β')"
02/02/2018: Διακήρυξη του έργου "Κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών στην Παν/πολη Κομοτηνής"