1η ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και 1ο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 2021_10_20_DIORU DIAK_fm signed.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 1-signed.pdf


04-11-2021 (tglenis)