Καλώς ήρθατε στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Διεύθυνση Τεχνικών ΈργωνΑνακοινώσεις Διεύθυνσης

21/05/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ»
08/05/2020: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΣΔΙΤ
03/04/2020: Αναστολή της προθεσμίας κάθε σταδίου όλων των δημόσιων συμβάσεων, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
04/09/2019: Συμπληρωματικά στοιχεία τού διαγωνισμού για την "ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"
03/09/2019: Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 1"
23/07/2019: Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"
28/06/2019: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ MΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - Α' ΦΑΣΗ"
15/05/2019: Μελέτη Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας
27/02/2019: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΕΤΟΥΣ 2019"
07/11/2018: Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση κτιρίων και υποδομών του Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα έτους 2019"

Περισσότερες ανακοινώσεις...