Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μέτρησης θερμικής ενέργειας και απαγωγής θερμότητας στα κτίρια των φοιτητικών εστιών στην Παν/πολη Κομοτηνής

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 169-2014.docx


08-05-2014 (shatzop)