Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 1"