Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ MΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - Α' ΦΑΣΗ"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 19PROC005184238 ΠΕΡΙΛ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. 2 19PROC005184324 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. 7 PROYPOL_signed.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. 4 TIMOL MELETHS_signed.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
5. 6 TEXN PERIGR_TSY_signed.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
6. 5 ESY_signed.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
7. espd-request-v2 (4).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
8. espd-request-v2 (4).xml


28-06-2019 (tglenis)