Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση κτιρίων και υποδομών του Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα έτους 2019"
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2019"
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΕΓ - 18PROC003959152).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ(ΑΔΑ - ΚΗΜΔΣ).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. TEXNIKH EKTHESH.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. PROYPOLOGISMOS(1).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
5. TIMOLOGIO MELETHS.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
6. ESY.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(2).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
8. ΤΕΥΔ -1.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
9. ΤΕΥΔ.docx


07-11-2018 (tmarkopo)