Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη",
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ"
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (18PROC003958851 - ΣΕΥ).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ-ΚΗΜΔΣ - ΣΕΥ)(1).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. TEXNIKH EKTHESH(1).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. PROYPOLOGISMOS(2).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
5. TIMOLOGIO MELETHS(1).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
6. ESY(1).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
7. entypo oikonomikhs.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
8. ΤΕΥΔ .pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
9. ΤΕΥΔ.docx
Ακολουθούν 0 αρχεία:


07-11-2018 (tmarkopo)