Διακήρυξη του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΕΤΩΝ 2018-19"


Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΕΤΩΝ 2018-2019
Ακολουθούν 8 αρχεία:
1. 18PROC003211403 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ.pdf
2. 18PROC003211667 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
3. OIK PROSF_sign.pdf
4. ΕΣΥ_sign.pdf
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_sign.pdf
6. ΤΕΥΔ _sign.pdf
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_sign.pdf
8. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_sign.pdf


06-06-2018 (tmarkopo)