Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση παραθύρων στις στέγες των φοιτητικών εστιών στην Παν/πολη Κομοτηνής

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 170-2014.docx


08-05-2014 (shatzop)