Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασύρματης μεταφοράς ψηφιακών δεδομένων στο συγκρότημα των φοιτητικών εστιών-εστιατορίου στην Παν/πολη ΚομοτηνήςΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 168-2014.docx


08-05-2014 (shatzop)