ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ”, με προϋπολογισμό 1.109.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 752.050,35 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απολογιστικά και απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α.), και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 144.775,67 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απολογιστικά και απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α.).


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf


01-07-2013 (aorfan)