ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ


Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3669/08, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» με προϋπολογισμό 10.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α... Το έργο αφορά εργασίες οδοποιίας με προϋπολογισμό 8130,08 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση ).
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡ.pdf


02-11-2012 (aorfan)